Disclaimer

Terug


AlwaysItaly.com is eigendom van Italia-Trading en vindt het belangrijk dat de gebruikers van AlwaysItaly.com weten wat er gebeurt met hun persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt.

 
Gebruik voor zenden van aanbiedingen en informatie
AlwaysItaly.com houdt u graag op de hoogte van informatie over AlwaysItaly.com onze producten en reizen en de andere producten die aangeboden worden door AlwaysItaly.com, bijvoorbeeld op basis van door u aangegeven interesses. Dit gebeurt onder meer door middel van een e-mail nieuwsbrief.
Indien u heeft aangegeven dit op prijs te stellen, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toezenden van deze nieuwsbrief. U kunt zich op de website AlwaysItaly.com als abonnee van deze nieuwsbrief aan - en afmelden.
Verstrekking van uw persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden. Daarnaast kunnen wij derden opdracht geven om namens ons diensten te verrichten in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst en uitvoering van gerichte
© AlwaysItaly.com Alle rechten voorbehouden.
Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde AlwaysItaly.com marketingactiviteiten, die betrekking kunnen hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Cookies
De door u op deze site ingegeven en achtergelaten informatie kan door AlwaysItaly.com worden gebruikt om de site AlwaysItaly.com en aanverwante dienstverlening te verbeteren en voor u persoonlijker en aantrekkelijker te maken. Naast het gebruik van uw gegevens voor statistische en marketingdoeleinden op geaggregeerd/geanonimiseerd niveau, kunnen we uw gegevens hiervoor ook niet - geanonimiseerd gebruiken, bijvoorbeeld om de site te personaliseren voor u als u deze bezoekt. Daartoe maken we ook gebruik van cookies; kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en met behulp waarvan we u de volgende keer herkennen als u deze site bezoekt. In het Cookies Statement leest u alles over het gebruik van cookies door AlwaysItaly.com
Cookies Statement
Hyperlinks naar andere websites Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. AlwaysItaly.com is niet verantwoordelijk voor het gehanteerde privacybeleid of de content van of het gebruik van cookies door deze websites.
Beveiliging AlwaysItaly.com treft beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van persoons - en financiële gegevens die onder de verantwoordelijkheid van AlwaysItaly.com vallen, waaronder begrepen een firewall om onbevoegde toegang tot onze systemen te voorkomen en beveiligde pagina’ s voor encryptie van uw gegevens. AlwaysItaly.com betracht alle redelijkerwijs te vereisen zorg om een veilige informatieoverdracht tussen uw computer en de systemen van AlwaysItaly.com te bewerkstelligen.
Up to date houden van uw gegevens Indien u wilt weten welke persoonsgegevens AlwaysItaly.com van u verwerkt of bij vragen of zorgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt contact opnemen met AlwaysItaly.com via info@alwaysitaly.com.
U heeft het recht op inzage en correctie van uw gegevens. Indien er iets is gewijzigd in de door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie, horen we dat graag zo spoedig mogelijk van u.
© AlwaysItaly.com Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde AlwaysItaly.com
Wijzigingen Dit Privacy & Cookies beleid kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door AlwaysItaly.com worden gewijzigd. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op de website, met vermelding van de datum waarop het nieuwe beleid in werking treedt. Wij adviseren u om ons Privacy & Cookies beleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Vragen Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy & Cookies beleid, dan kunt u de ze richten aan:  Italia-Trading, Bremenstraat 44 8017 KE Zwolle Nederland of via de email info@alwaysitaly.com. Deze Privacy & Cookies Statement is voor het laatst gewijzigd op 31 Maart 2015.